01-2

Servisna polja

Industrija integriranih krugova
Nova energetska industrija
Prehrambena i farmaceutska industrija
Mašinska industrija
Industrija ravnih ekrana
Industrija životnih nauka
Javna građevinska industrija
Internet centar za podatke (IDC)

02-3

Usluga cijelog procesa

Konsultacije i dizajn
Inženjerski menadžment
Nabavka opreme
Trgovinska logistika
Izgradnja i instalacija
Rad i održavanje